Riksorganisationen för driftsäkerhet, underhåll och kapitalvård.

EFNMS logotyp
  Skip Navigation Links.

 Validation LogotypiLearn2Main
Välkommen till UTEK

Föreningen Underhållsteknik, UTEK, som bildades 1969, är Den Svenska Riksorganisationen inom driftsäkerhet, underhåll och kapitalvård.

Nyheter i korthet

 • Inbjudan till tentamen i ledning av underhåll.
  Den svenska riksorganisationen Svenskt Underhåll inbjuder härmed till en skriftlig tentamen onsdagen den 8 april 2015, kl 09.00 – 18.45 i Stockholm. För mer information klicka här...
 • Inbjudan till tentamen för specialister som underhållstekniker
  Den svenska riksorganisationen inom underhåll Svenskt Underhåll inbjuder härmed till en tentamen måndagen den 16 mars 2015, kl 08.30 – 16.00 i Stockholm. För mer information klicka här...
 • UTEK-nytt på vår hemsida.
  Vi ger nu alla våra besökare möjlighet att läsa senaste numret av UTEK-Nytt på nätet. Du hittar den om du klickar här...
 • Ny organisation för driftsäkerhet ska öka lönsamheten i svensk industri
  The Swedish Asset Management Society, SAMS, som är den nya organisation som skapats av UTEK och UHFG, presenterades under en presskonferens den 23 augusti. Presentationen kan ni se här...
 • Se klippet om UTEK från Underhållsmässan
  Ett två minuter långt inslag om UTEK som spelades in på Underhållsmässan kan du se om du klickar här.
 • Säkert underhåll
  Introduktionsfilm om vad underhåll är och hur man skapar bättre arbetsmiljö finns nu tillgänglig på nätet.
 


Inbjudan till tentamen i ledning av underhåll


Den svenska riksorganisationen Svenskt Underhåll, SAMS, inbjuder härmed till en skriftlig tentamen onsdagen den 8 april 2015, kl 09.00 – 18.45 i Stockholm. (Lokal meddelas dem som anmäler sig.)

Tillsammans med motsvarande riksorganisationer i Europa har man inom ”European Federation of National Maintenance Societies, EFNMS” fastställt de krav som skall vara uppfyllda för att bli godkänd i tentamen och erhålla nationellt och europeiskt certifikat som expert inom ledning av underhållsverksamhet.


Vilka kan deltaga?
Alla, som så önskar, har möjlighet att deltaga i tentamen.

Vad leder en godkänd tentamen till?
 1. Vid godkänd tentamen erhålles ett intyg, att man besitter tillräckliga teoretiska kunskaper för att kunna inneha en funktion som ledare för underhållsverksamhet (underhållschef). De teoretiska kraven på kunskaper har sammanfattningsvis indelats i följande fyra kunskapsområden, som utgör den generella kompetens som är väsentlig för att leda och styra underhållsverksamhet: 1. Ledning och organisation; 2. Drift- och anläggningssäkerhet; 3. Beslutsstöd inom underhåll; 4. Underhålls-metoder.

  En detaljerad beskrivning av kunskapskrav och tentamensregler kan rekvireras från SAMS.

 2. Vid godkänd tentamen och uppfyllande av nedanstående krav på praktiska erfarenheter inom underhåll, erhålls ett certifikat som ”Svensk expert inom ledning av underhåll”:
  • Arbetat inom underhåll i minst 5 år, varav minst 2 år i en arbetsledande funktion.
  • Minst 1 år därav skall ha infallit inom de senaste 18 månaderna.
  (Om dessa villkor inte är uppfyllda när tentamen godkänts men hinner bli det inom ett år därefter, utdelas certifikatet då, när samtliga villkor uppfyllts.)

 3. De som kvalificerat sig för att erhålla ovanstående certifikat, samt vid en tentamen visat sig ha tillräckliga kunskaper inom underhåll på det engelska språket, har rätt att erhålla ett europeiskt certifikat som ”European Expert in Maintenance Management”.

Anmälan till tentamen

Varje deltagare skall i förväg ha inlämnat en skriftlig anmälan och mot faktura ha inbetalt 4.400:- + moms till Svenskt Underhåll via dess servicebolag SAMS AB. För denna summa erhåller deltagarna lunch, kaffe, etc i anslutning till tentamen och vid godkänd tentamen ett intyg, samt om övriga villkor uppfylls även ett svenskt certifikat. (För omtentamen inom ett år på ett delavsnitt skall ha inbetalts 2.200:-.) För att erhålla det europeiska certifikatet tillkommer en kostnad på 1.500:-.


Genomförandet av tentamen
Praktiska upplysningar

Tentamen genomförs som en skriftlig sådan under en dag (8/4 2015).

Kl 09.00-13.00: Tentamen om: ”Ledning och organisation” samt ”Beslutsstöd”.
Kl 14.00-17.30: Tentamen om: ”Drift- och anläggningssäkerhet” samt ”Underhållsmetoder”.
Kl 17.45-18.45: Tentamen om: ”Engelska språket avseende fackområdet underhåll”.

Under såväl förmiddag som eftermiddag kommer det i tentamenslokalen att finnas tillgängligt kaffe, frallor, läsk, etc. Under pausen mellan kl 13.00-14.00 bjuds deltagarna på lunch.

Tentamensuppgifterna
En särskilt utvald grupp inom Svenskt Underhåll (representerande högskolor och näringsliv) har samman-satt tentamensuppgifterna. En representant från ett annat europeiskt lands underhållstekniska förening har kontrollerat svårighetsgraden på uppgifterna.
Under tentamen kommer två personer ur den utvalda gruppen att finnas på plats i tentamenslokalen. Dessutom kommer representanten från det andra europeiska landet att vara närvarande. Tentamensuppgifterna kommer att vara så utformade att vissa kräver beräkningar, andra kan vara av typen flervalsfrågor, vissa kräver uppräkningar av fakta, medan andra kräver beskrivningar. OBS: Varje deltagare måste medtaga egen fickkalkylator.

Mer information och anmälningsblankett hittar ni här...


Inbjudan till tentamen för specialister som underhållstekniker


Den svenska riksorganisationen Svenskt Underhåll, SAMS, inbjuder härmed till en skriftlig tentamen måndagen den 16 mars, 2015, kl 08.30 – 16.00 i Stockholm. (Lokal meddelas dem som anmäler sig.)

Tillsammans med motsvarande riksorganisationer i Europa har man inom ”European Federation of National Maintenance Societies, EFNMS” fastställt de krav som skall vara uppfyllda för att bli godkänd i tentamen och erhålla nationellt och europeiskt certifikat som specialist som underhållstekniker.


Vilka kan deltaga?

Alla, som så önskar, har möjlighet att deltaga i tentamen.


Genomförandet av tentamen

Kl 08.30 Samling för information och kaffe
Kl 09.00-10.00 1: Praktisk tentamen inom området: ”Underhållsrelaterad kompetens” (Felsökning)
Kl 10.15-11.15 2: Praktisk tentamen inom området: ”Allmän kompetens och ansvar” (Datoranvändning)
Kl 11.30-12.30 Lunch
Kl 12.30-13.30 3: Teoretisk tentamen inom området: ”Allmän kompetens och ansvar”
Kl 13.30-14.30 4: Teoretisk tentamen inom området: ”Underhållsrelaterad kompetens”
Kl 14.45-15.15 5: Tentamen inom området: ”Teknisk engelska”
Kl 15.15-16.00 Reservtid, som antagligen inte behöver nyttjas

Under pausen mellan kl 11.30-12.30 bjuds deltagarna på lunch.

Tentamensuppgifterna
En särskilt utvald grupp från EFNMS och Svenskt Underhåll (representerande skolor och näringsliv) har satt samman tentamensuppgifterna. En representant från ett annat europeiskt lands underhållstekniska förening har kontrollerat svårighetsgraden på uppgifterna.

Under tentamen kommer två personer ur den utvalda gruppen att finnas på plats i tentamenslokalen. Dessutom kommer representanten från det andra europeiska landet att vara närvarande. Tentamensuppgifterna 2 - 5 kommer att vara så utformade att frågor och svar sker via dator.

För den engelska tentamen får ett lexikon medtagas..

En detaljerad beskrivning av kunskapskrav och tentamensregler kan rekvireras från Svenskt Underhåll.


Vad leder en godkänd tentamen till?
Nationellt Certifikat
Vid godkänd tentamen inom områdena 1 – 4 ovan erhålles ett av Svenskt Underhåll utfärdat certifikat, att man besitter tillräckliga kunskaper för att vara ”Svensk specialist som underhållstekniker”.

Europeiskt Certifikat
Vid godkänd tentamen inom områdena 1 – 5 ovan erhålles ett av EFNMS utfärdat certifikat, att man besitter tillräckliga kunskaper för att vara en ”European Maintenance Technician Specialist”.


Anmälan till tentamen

Varje deltagare skall i förväg ha inlämnat en skriftlig anmälan och mot faktura ha inbetalt 4.400:- + moms till Svenskt Underhåll. För denna summa erhåller deltagarna lunch, kaffe, etc i anslutning till tentamen och vid godkänd tentamen ett svenskt och/eller ett europeiskt certifikat. För att erhålla det europeiska certifikatet tillkommer en kostnad på 1.500:-.Mer information och anmälningsblankett hittar ni här...


KAMPANJ FÖR SÄKERT UNDERHÅLL

Europeiska Arbetsmiljöbyrån, EU-OSHA, bedriver under 2010 och 2011 en kampanj för säkrare underhåll i Europa. UTEK är samarbetspartner i Sverige och har startat en kommitté för hälsa, säkerhet och miljö. Vi kommer att arbeta med att undersöka skadeläget inom underhållsverksamhet i Sverige, samt ta fram metoder och system för ett säkert udnerhåll.

Klicka på "Ett hälsosamt arbetsliv" här ovan för ytterligare information om kampanjen.
 

EUROBENCH BLIR MAINBENCH

 Vår EuroBench applikation har nu bytt namn till MainBench. Funktionen är dock densamma och ni hittar den under menyrubriken "Våra aktiviteter", "Nyckeltal/Benchmarking" och vi hälsar våra kunder välkomna att börja använda den.

UTEK stödjer alla seriöst arbetande företag som söker utveckla underhållet i Sverige. När det gäller kompetensutvecklingen sköter UTEK examinering och certifiering, men kan d?p?grund av ISO-regler inte samtidigt utbilda dem som skall examineras. Därför har UTEK kommit överens med ett antal utbildningsföretag att hjälpa dem i deras uppläggning av innehållet i deras kurser. Dessa företags logotyper återfinns här. Om ni ”klickar?p?en sådan logotyp kopplas du till det företagets information om de kurser de erbjuder.

STF

Idhammar

SKF

TU_Logotyp
?Sentronic Education HB 2006