Den verksamhet som sedan 1969 bedrivits i Riksorganisationen Föreningen Underhållsteknik, UTEK, är numera överförd till Riksorganisationen Svenskt Underhåll. (Samma verksamhet under nytt namn.)

Ni hittar den om ni klickar här www.svensktunderhall.se

Annars kommer ni att omdirigeras om    sekunder.

UTEK:s servicebolag UTEK AB bedriver fortsättningsvis som vanligt en rad utvecklingsprojekt. (Utvecklingsresultaten kommer Svenskt Underhåll till godo.)

Kontaktperson för UTEK AB är dess styrelseordförande Jan Frånlund, som kan nås på janfranlund@hotmail.com